Het nieuwe informatica in de bovenbouw

Ontwikkeling lesmateriaal Prolog

maandag, 13 september 2021

In het examenprogramma van informatica gaat keuzethema J. over programmeerparadigma's; denkpatronen of concepten van programmeren. De belangrijkste programmeerparadigma's zijn: Imperatief progra...

Keuzethema Prolog