Het nieuwe informatica in de bovenbouw

Updates L1. Een netwerk simuleren

woensdag, 15 november 2023

Zoals in onze roadmap te lezen is, is onze eigen module bij het keuzethema L. Netwerken, nl. Een netwerk simuleren, in de zomervakantie van 2024 aan de beurt voor een inhoudelijke update. In deze modu...

Keuzethema
Updates lesmateriaal

Update R. Computational Science afgerond

maandag, 30 oktober 2023

Zoals eerder gecommuniceerd, heeft het keuzethema R Computational Science een grote update gekregen. Voorheen was de PDF van het SLO-materiaal letterlijk overgenomen; nu is daar een Fundament saus ove...

Keuzethema
Updates lesmateriaal

Update keuzethema R. Computational science

woensdag, 27 september 2023

Eerder berichtten we over onze nieuwe collega Kevin van As, het nieuwste lid van team Fundament. Kevin is docent informatica en natuurkunde op het Ashram College in Alpen aan de Rijn, en hij helpt ons...

Keuzethema
Updates lesmateriaal

Extra docentmateriaal bij keuzethema AI

donderdag, 7 april 2022

Van een enthousiaste docent ontvingen we een ZIP met veel docentmateriaal voor ons keuzethema over kunstmatige intelligentie. Dit materiaal bevat o.a.: Een PowerPoint-serie voor h1 t/m h8 Extra...

Keuzethema
Blog

Keuzethema "Games maken en ervaren" SLO beschikbaar in Fundament

maandag, 21 maart 2022

Het keuzethema "Games maken en ervaren", geschreven door een team van de SLO, is al enige tijd beschikbaar via de website www.keuzethemas.nl. Frans Peeters heeft zijn positieve ervaringen me...

Keuzethema

Lesmateriaal Prolog beschikbaar!

maandag, 31 januari 2022

Aan het begin van dit schooljaar schreven we voor het eerst over de ontwikkeling van een keuzethema in kerndomein J. over logisch programmeren. In oktober, tijdens onze inspiratiedag, heeft auteur ...

Keuzethema

Ontwikkeling lesmateriaal Prolog

maandag, 13 september 2021

In het examenprogramma van informatica gaat keuzethema J. over programmeerparadigma's; denkpatronen of concepten van programmeren. De belangrijkste programmeerparadigma's zijn: Imperatief progra...

Keuzethema

Update status keuzethema's SLO

donderdag, 5 november 2020

Vandaag ontvingen we via het SLO wederom een update van de status van de ontwikkeling van de keuzethema's. Veel keuzethema's zijn nu "in testfase". Het lesmateriaal is al inzichtelijk via de websit...

Keuzethema

Over het keuzethema J. Programmeerparadigma's (C#)

maandag, 2 november 2020

Vorige week heb je kunnen lezen dat ons keuzethema over C# nu volledig beschikbaar is. In deze blogpost kijken we inhoudelijk naar dit keuzethema. In kerndomein D. leren de leerlingen programmeren ...

Keuzethema

Keuzethema J. Programmeerparadigma's (C#) van Instruct beschikbaar!

donderdag, 29 oktober 2020

Eerder berichten we al over de ontwikkelingen rondom dit keuzethema. Inmiddels is het volledige keuzethema beschikbaar in Fundament! Selecteer hiervoor de methode "Fundament 2019 - Keuzethema's Instru...

Wat Instruct doet
Keuzethema

Vertraging keuzethema C#

donderdag, 3 september 2020

Aan het begin van de zomervakantie kondigden we de afronding van ons keuzethema Programmeerparadigma's - C# aan. Oorspronkelijk zou de oplevering van dit keuzethema aan het einde van de zomervakantie ...

Keuzethema

Keuzethema H. Databases van Instruct beschikbaar!

donderdag, 13 augustus 2020

Eerder berichten we al over de ontwikkelingen rondom dit keuzethema. Inmiddels is het volledige keuzethema beschikbaar in Fundament! Selecteer hiervoor de methode "Fundament 2019 - Keuzethema's Instru...

Wat Instruct doet
Keuzethema

Update keuzethema M. Physical computing

vrijdag, 17 juli 2020

Het lesmateriaal van het keuzethema M. Physical computing van de SLO hebben we al enige tijd geleden overgenomen in Fundament. Het lesmateriaal bestaat uit een algemeen (theoretisch) deel en een prakt...

Leeromgeving
Keuzethema

Update status keuzethema's

donderdag, 4 juni 2020

Het einde van het schooljaar is in zicht. Waarschijnlijk ben je al bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Voor de vijfde klassen HAVO en VWO zal dit waarschijnlijk het eerste schoo...

Keuzethema

Keuzethema R. Computational science van SLO beschikbaar!

donderdag, 14 mei 2020

Het lesmateriaal voor het keuzethema R. Computational science is onlangs definitief geworden. SLO biedt het lesmateriaal aan via deze link en stelt het lesmateriaal beschikbaar onder de Creative Commo...

Leeromgeving
Keuzethema

Keuzethema H. Databases

maandag, 11 mei 2020

Instruct is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van lesmateriaal voor het keuzethema H. Databases. Een deel van ons 'oude lesmateriaal' (module 7 voor de kenners), wordt geschikt gemaakt om te vol...

Keuzethema
Blog

Online nascholing keuzethema's

donderdag, 23 april 2020

Voor elk van de 12 keuzethema's uit het examenprogramma wordt onder coördinatie van SLO een uitgebreide lesmodule ontwikkeld. We bieden in mei en juni 2020 voor enkele keuzethema's een online cur...

Doe mee!
Keuzethema
Blog

Keuzethema P. User experience van SLO beschikbaar

dinsdag, 25 februari 2020

Het lesmateriaal voor het keuzethema P. User Experience is onlangs definitief geworden. SLO biedt het lesmateriaal aan via deze link en stelt het lesmateriaal beschikbaar onder de Creative Commons BY ...

Leeromgeving
Keuzethema

Terugblik workshop kunstmatige intelligentie

maandag, 25 november 2019

Vanmiddag was alweer de tweede 3i workshop van dit schooljaar. Dit keer met als onderwerp ons keuzethema I. Cognitive computing. Dit keuzethema gaat over kunstmatige intelligentie en is geschreven d...

Workshops
Keuzethema

Keuzethema I. Cognitive Computing beschikbaar

donderdag, 31 oktober 2019

Ons keuzethema over domein I: Cognitive computing is nu volledig beschikbaar in Fundament! De eerste twee delen waren al langer beschikbaar; nu is ook de tweede praktische opdracht compleet. Deze t...

Keuzethema

Keuzethema L. Netwerken beschikbaar

donderdag, 26 september 2019

Sinds vandaag is ons keuzethema over domein L: Netwerken beschikbaar! Het eerste gedeelte was al langer beschikbaar. En op onze inspiratiedag afgelopen april 2019 is het tweede gedeelte al in de prakt...

Wat Instruct doet
Keuzethema